Đào tạo Digital Marketing theo yêu cầu doanh nghiệp

Song song với các chương trình đào tạo tập trung về Digital Marketing, OABI Digital Marketing đặc biệt thiết kế riêng chương trình đào tạo tại chỗ dựa trên yêu cầu của doanh nghiệp (Inhouse Training). Mục đích của chương trình nhằm cập nhật cho doanh nghiệp những kiến thức và công nghệ marketing hiện đại, phù hợp với đặc thù riêng của từng loại hình kinh doanh trong doanh nghiệp.

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO DIGITAL MARKETING TẠI DOANH NGHIỆP 1

Với hình thức kết hợp tư vấn và đào tạo, rèn luyện học viên thông qua các bài tập sẽ giúp doanh nghiệp ứng dụng hiệu quả Digital Marketing thực sự. Trong thời gian tới OABI Digital Marketing sẽ tiếp tục tổ chức các khóa học mới dành cho các cá nhân tại Huế https://oabigroup.com/lich-khai-giang/