LIÊN HỆ

CÔNG TY OABI DIGITAL MARKETING

Văn phòng đại diện: 06 Lê Lợi, Huế(Tòa nhà HueCIT)

Trụ sở: 05 Trần Thanh Mại, An Đông, Huế

Điện thoại: 0234-629-6688

Hotline: 0914-025-864

Email: support@oabigroup.com

Website: oabigroup.com

Thời gian làm việc:

Từ 8h00 đến 18h00 các ngày Thứ 2 đến Thứ 7.