Tải Về Ngay

PHÒNG DIGITAL MARKETING THUÊ NGOÀI

DỊCH VỤ MARKETING TRỌN GÓI
Quản trị nội dung & Triển khai truyền thông quảng cáo trên các kênh. Nếu bạn cần một sự kết nối bền chặt, một sự tư vấn tận tình & lâu dài chứ không chỉ là những chiến dịch marketing đơn lẻ nhất thời. Chúng tôi có dịch vụ Phòng Digital Marketing Thuê Ngoài Theo Tháng hỗ trợ mọi công việc cho bạn. Bạn không cần đau đầu quản lý, không cần phải đào tạo nhân viên, chúng tôi sẽ là một phòng Digital Marketing cho công ty của bạn.
GÓI VIẾT BÀI & THIẾT KẾ
Cơ Bản
1,5 triệu

 1. Tạo fanpage nếu chưa có
 2. Thiết lập & tối ưu fanpage Facebook
 3. Viết & thiết kế hình ảnh cho fanpage Facebook: 08 bài/tháng
 4. Tư vấn quảng cáo online, marketing online, xúc tiến kinh doanh bán hàng trên mạng

Hợp đồng 06 tháng + Thanh toán 3 tháng: Miễn phí 10% – Hợp đồng 06 tháng + Thanh toán 6 tháng: Miễn phí 1 tháng

[1 Content  – 1 Thiết kế]

CHAT VỚI OABI

GÓI VIẾT BÀI & THIẾT KẾ
Nâng Cao
03 triệu

 1. Tạo fanpage nếu chưa có
 2. Thiết lập & tối ưu fanpage Facebook
 3. Thiết kế banner cover fanpage  Facebook: 01 banner/tháng
 4. Viết & thiết kế hình ảnh nâng cao cho fanpage Facebook: 08 bài/tháng
 5. Tư vấn quảng cáo online, marketing online, xúc tiến kinh doanh bán hàng trên mạng

Hợp đồng 06 tháng + Thanh toán 3 tháng: Miễn phí 10% – Hợp đồng 06 tháng + Thanh toán 6 tháng: Miễn phí 1 tháng

[1 Content  – 1 Thiết kế – 1 Quản lý vận hành]

CHAT VỚI OABI

GÓI FACEBOOK & GOOGLE
Cơ Bản
3,5 triệu

 1. Phân tích SWOT doanh nghiệp – sản phẩm
 2. Nghiên cứu, phân tích insight khách hàng – Đối thủ cạnh tranh
 3. Thiết lập & tối ưu Fanpage Facebook
 4. Viết bài & thiết kế hình ảnh cho Fanpage: 02 bài viết/tháng
 5. Phụ trách quảng cáo Facebook
 6. Phụ trách đưa địa điểm kinh doanh lên bản đồ Google Maps
 7. Tối ưu & cập nhật thông tin bản đồ Google
 8. Lập bộ từ khóa Google Tìm Kiếm
 9. Viết nội dung quảng cáo Google Tìm Kiếm
 10. Phụ trách quảng cáo Google Tìm Kiếm
 11. Đo lường báo cáo hàng tháng

Đề xuất thêm nếu có nhu cầu(Tính phí riêng):

  1. Dịch vụ thiết kế website.
  2. SEO bộ từ khóa & duy trì.

Hợp đồng 06 tháng + Thanh toán 3 tháng: Miễn phí 10% – Hợp đồng 06 tháng + Thanh toán 6 tháng: Miễn phí 1 tháng

[1 Content – 1 Kỹ thuật – 1 Thiết kế]

CHAT VỚI OABI

GÓI FACEBOOK & GOOGLE
Nâng Cao
06 triệu

 1. Phân tích SWOT doanh nghiệp – sản phẩm
 2. Nghiên cứu, phân tích insight khách hàng – Đối thủ cạnh tranh
 3. Thiết lập & tối ưu Fanpage Facebook
 4. Thiết kế banner cover fanpage  Facebook: 01 banner/tháng
 5. Viết bài & thiết kế hình ảnh cho Fanpage: 08 bài viết/tháng
 6. Phụ trách quảng cáo Facebook
 7. Phụ trách quảng cáo Remarketing(Tiếp thị lại) Facebook
 8. Phụ trách đưa địa điểm kinh doanh lên bản đồ Google Maps
 9. Tối ưu & cập nhật thông tin bản đồ Google
 10. Lập bộ từ khóa Google Tìm Kiếm
 11. Viết nội dung quảng cáo Google Tìm Kiếm
 12. Phụ trách quảng cáo Google Tìm Kiếm
 13. Phụ trách quảng cáo Google Hiển Thị
 14. Phụ trách quảng cáo Remarketing(Tiếp thị lại) Google
 15. Đo lường báo cáo hàng tháng

Đề xuất thêm nếu có nhu cầu(Tính phí riêng):

  1. Dịch vụ thiết kế website.
  2. SEO bộ từ khóa & duy trì.

Hợp đồng 06 tháng + Thanh toán 3 tháng: Miễn phí 10% – Hợp đồng 06 tháng + Thanh toán 6 tháng: Miễn phí 1 tháng

[1 Content – 1 Kỹ thuật – 1 Thiết kế – 1 Quản lý vận hành]

CHAT VỚI OABI

GÓI BUSINESS
08 triệu

 1. Phân tích SWOT doanh nghiệp – sản phẩm
 2. Nghiên cứu, phân tích insight khách hàng – Đối thủ cạnh tranh
 3. Lên kế hoạch triển khai chi tiết marketing online
 4. Xây dựng kế hoạch remarketing khách hàng cũ
 5. Thiết lập & tối ưu Fanpage
 6. Thiết kế banner cover fanpage: 01 banner/tháng
 7. Viết bài & thiết kế hình ảnh cho fanpage: 08 bài viết/tháng
 8. Phụ trách quảng cáo Facebook
 9. Phụ trách quảng cáo Remarketing(Tiếp thị lại) Facebook
 10. Cài đặt Chatbot
 11. Viết bài cho website: 02 bài/tháng
 12. Phụ trách đưa địa điểm kinh doanh lên bản đồ Google Maps
 13. Tối ưu & cập nhật thông tin bản đồ Google
 14. Lập bộ từ khóa Google Tìm Kiếm
 15. Viết nội dung quảng cáo Google Tìm Kiếm
 16. Phụ trách quảng cáo Google Tìm Kiếm
 17. Phụ trách quảng cáo Google Hiển Thị
 18. Phụ trách quảng cáo Remarketing(Tiếp thị lại) Google
 19. Phụ trách quảng cáo Youtube
 20. Phụ trách quảng cáo remarketing Youtube
 21. Tặng gói thiết kế 01 website cơ bản
 22. Đo lường báo cáo hàng tháng

Đề xuất thêm nếu có nhu cầu(Tính phí riêng):

 1. Dịch vụ thiết kế website.
 2. SEO bộ từ khóa & duy trì.

Hợp đồng 06 tháng + Thanh toán 3 tháng: Miễn phí 10% – Hợp đồng 06 tháng + Thanh toán 6 tháng: Miễn phí 1 tháng

[1 Content – 1 Kỹ thuật – 1 Thiết kế – 1 Quản lý vận hành]

CHAT VỚI OABI

GÓI PREMIUM
Từ 10 triệu

 1. Phân tích SWOT doanh nghiệp – sản phẩm
 2. Nghiên cứu, phân tích insight khách hàng – Đối thủ cạnh tranh
 3. Lên kế hoạch triển khai chi tiết marketing online
 4. Xây dựng kế hoạch remarketing khách hàng cũ
 5. Thiết lập & tối ưu Fanpage
 6. Thiết kế banner cover fanpage: 02 banner/tháng
 7. Viết bài & thiết kế hình ảnh cho fanpage: 12 bài viết/tháng
 8. Phụ trách quảng cáo Facebook
 9. Phụ trách quảng cáo Remarketing(Tiếp thị lại) Facebook
 10. Cài đặt Chatbot
 11. Viết bài cho website: 04 bài/tháng
 12. Phụ trách đưa địa điểm kinh doanh lên bản đồ Google Maps
 13. Tối ưu & cập nhật thông tin bản đồ Google
 14. Lập bộ từ khóa Google Tìm Kiếm
 15. Viết nội dung quảng cáo Google Tìm Kiếm
 16. Phụ trách quảng cáo Google Tìm Kiếm
 17. Phụ trách quảng cáo Google Hiển Thị
 18. Phụ trách quảng cáo Remarketing(Tiếp thị lại) Google
 19. Phụ trách quảng cáo Youtube
 20. Phụ trách quảng cáo remarketing Youtube
 21. Triển khai Email Marketing
 22. Liên hệ với bên thứ 3 (báo chí, KOLs, Review,…) truyền thông thương hiệu
 23. Các kênh truyền thông khác(Nếu có nhu cầu)
 24. Tặng gói thiết kế 01 website nâng cao
 25. Đo lường báo cáo hàng tháng

Đề xuất thêm nếu có nhu cầu(Tính phí riêng):

 1. SEO bộ từ khóa & duy trì.

Hợp đồng 06 tháng + Thanh toán 3 tháng: Miễn phí 10% – Hợp đồng 06 tháng + Thanh toán 6 tháng: Miễn phí 1 tháng

[1 Content – 2 Kỹ thuật – 1 Thiết kế – 1 Quản lý vận hành]

CHAT VỚI OABI

Call Now Button