PHÒNG DIGITAL MARKETING THUÊ NGOÀI

DỊCH VỤ MARKETING TRỌN GÓI
Quản trị nội dung & Triển khai truyền thông quảng cáo trên các kênh. Nếu bạn cần một sự kết nối bền chặt, một sự tư vấn tận tình & lâu dài chứ không chỉ là những chiến dịch marketing đơn lẻ nhất thời. Chúng tôi có dịch vụ Phòng Digital Marketing Thuê Ngoài Theo Tháng hỗ trợ mọi công việc cho bạn. Bạn không cần đau đầu quản lý, không cần phải đào tạo nhân viên, chúng tôi sẽ là một phòng Digital Marketing cho công ty của bạn. (Lưu ý: Ký hợp đồng từ 03 tháng trở lên)
GÓI A
Từ 1.500.000đ

Tháng

 1. Nhân sự tối ưu Fanpage
 2. Nhân sự thiết kế banner cover fanpage: 01 banner/tháng
 3. Nhân sự viết & thiết kế hình ảnh cho fanpage: 02 bài/tuần

Gọi 0234-629-6688

GÓI B
Từ 2.500.000đ

Tháng

 1. Nhân sự tối ưu Fanpage
 2. Nhân sự thiết kế banner cover fanpage: 01 banner/tháng
 3. Nhân sự viết & thiết kế hình ảnh cho fanpage: 01 bài/tuần
 4. Nhân sự phụ trách quảng cáo Facebook

(Lưu ý: Chi phí trên chưa bao gồm ngân sách quảng cáo)

Gọi 0234-629-6688
GÓI C
Từ 3.000.000đ

Tháng

 1. Nhân sự tối ưu Fanpage
 2. Nhân sự thiết kế banner cover fanpage: 01 banner/tháng
 3. Nhân sự viết & thiết kế hình ảnh cho fanpage: 01 bài/tuần
 4. Nhân sự phụ trách quảng cáo Facebook
 5. Nhân sự phụ trách quảng cáo Remarketing(Tiếp thị lại) Facebook

(Lưu ý: Chi phí trên chưa bao gồm ngân sách quảng cáo)

 

 

Gọi 0234-629-6688

GÓI D
Từ 4.000.000đ

Tháng

 1. Nhân sự tối ưu Fanpage
 2. Nhân sự thiết kế banner cover fanpage: 01 banner/tháng
 3. Nhân sự viết & thiết kế hình ảnh cho fanpage: 01 bài/tuần
 4. Nhân sự phụ trách quảng cáo Facebook
 5. Nhân sự phụ trách quảng cáo Remarketing(Tiếp thị lại) Facebook
 6. Nhân sự phụ trách quảng cáo Google Tìm Kiếm

(Lưu ý: Chi phí trên chưa bao gồm ngân sách quảng cáo)

Gọi 0234-629-6688

GÓI E
Từ 5.000.000đ

Tháng

 1. Nhân sự tối ưu Fanpage
 2. Nhân sự thiết kế banner cover fanpage: 01 banner/tháng
 3. Nhân sự viết & thiết kế hình ảnh cho fanpage: 01 bài/tuần
 4. Nhân sự phụ trách quảng cáo Facebook
 5. Nhân sự phụ trách quảng cáo Remarketing(Tiếp thị lại) Facebook
 6. Nhân sự phụ trách quảng cáo Google Tìm Kiếm
 7. Nhân sự phụ trách quảng cáo Google Hiển Thị

(Lưu ý: Chi phí trên chưa bao gồm ngân sách quảng cáo)

Gọi 0234-629-6688
GÓI F
Từ 6.000.000đ

Tháng

 1. Nhân sự tối ưu Fanpage
 2. Nhân sự thiết kế banner cover fanpage: 01 banner/tháng
 3. Nhân sự viết & thiết kế hình ảnh cho fanpage: 01 bài/tuần
 4. Nhân sự phụ trách quảng cáo Facebook
 5. Nhân sự phụ trách quảng cáo Remarketing(Tiếp thị lại) Facebook
 6. Nhân sự phụ trách quảng cáo Google Tìm Kiếm
 7. Nhân sự phụ trách quảng cáo Google Hiển Thị
 8. Nhân sự phụ trách quảng cáo Remarketing(Tiếp thị lại) Google
 9. Nhân sự phụ trách quảng cáo Youtube

(Lưu ý: Chi phí trên chưa bao gồm ngân sách quảng cáo)

Gọi 0234-629-6688