PHÒNG DIGITAL MARKETING THUÊ NGOÀI THEO THÁNG

DỊCH VỤ MARKETING ONLINE TRỌN GÓI THEO THÁNG
Quản trị nội dung & Triển khai truyền thông quảng cáo trên các kênh. Nếu bạn cần một sự kết nối bền chặt, một sự tư vấn tận tình & lâu dài chứ không chỉ là những chiến dịch marketing đơn lẻ nhất thời. Chúng tôi có dịch vụ Phòng Digital Marketing Thuê Ngoài Theo Tháng hỗ trợ mọi công việc cho bạn. Bạn không cần đau đầu quản lý, không cần phải đào tạo nhân viên, chúng tôi sẽ là một phòng Digital Marketing cho công ty của bạn.
TRIỂN KHAI BÀI VIẾT THEO THÁNG
GÓI 01
 1. Phân tích doanh nghiệp – sản phẩm
 2. Nghiên cứu, phân tích insight khách hàng – Đối thủ cạnh tranh
 3. Tạo fanpage nếu chưa có
 4. Thiết lập & tối ưu fanpage Facebook
 5. Thiết kế ảnh bìa fanpage: Số lượng tùy yêu cầu
 6. Số lượng bài viết fanpage: Số lượng tùy yêu cầu
 7. Thiết kế ảnh bài viết: 01-04 ảnh/bài

[1 Content – 1 Thiết kế – 1 Quản lý vận hành]

LIÊN HỆ BÁO GIÁ

TRIỂN KHAI DIGITAL MARKETING THEO THÁNG
GÓI 02
 1. Phân tích doanh nghiệp – sản phẩm
 2. Nghiên cứu, phân tích khách hàng – Đối thủ cạnh tranh
 3. Tạo fanpage nếu chưa có
 4. Thiết lập & tối ưu fanpage Facebook
 5. Thiết kế ảnh bìa fanpage: 01 banner/tháng
 6. Số lượng bài viết fanpage: 04 bài/tháng
 7. Thiết kế ảnh bài viết: 01 ảnh/bài
 8. Triển khai chiến dịch quảng cáo Facebook
 9. Đo lường báo cáo hàng tháng

[1 Content – 1 Kỹ thuật – 1 Thiết kế – 1 Quản lý vận hành]

LIÊN HỆ BÁO GIÁ

TRIỂN KHAI DIGITAL MARKETING THEO THÁNG
GÓI 03
 1. Phân tích doanh nghiệp – sản phẩm
 2. Nghiên cứu, phân tích khách hàng – Đối thủ cạnh tranh
 3. Tạo fanpage nếu chưa có
 4. Thiết lập & tối ưu fanpage Facebook
 5. Thiết kế ảnh bìa fanpage: 01 banner/tháng
 6. Số lượng bài viết fanpage: 04 bài/tháng
 7. Thiết kế ảnh bài viết: 01-04 ảnh/bài
 8. Triển khai chiến dịch quảng cáo Facebook
 9. Lập bộ từ khóa Google Tìm Kiếm
 10. Viết nội dung quảng cáo Google Tìm Kiếm
 11. Triển khai chiến dịch quảng cáo Google Tìm Kiếm hoặc Triển khai chiến dịch quảng cáo Google Banner Hiển Thị (Chọn một trong hai)
 12. Đo lường báo cáo hàng tháng

[1 Content – 1 Kỹ thuật – 1 Thiết kế – 1 Quản lý vận hành]

LIÊN HỆ BÁO GIÁ

TRIỂN KHAI DIGITAL MARKETING THEO THÁNG
GÓI 04
 1. Phân tích doanh nghiệp – sản phẩm
 2. Nghiên cứu, phân tích khách hàng – Đối thủ cạnh tranh
 3. Tạo fanpage nếu chưa có
 4. Thiết lập & tối ưu fanpage Facebook
 5. Thiết kế ảnh bìa fanpage: 01 banner/tháng
 6. Số lượng bài viết: 04 bài/tháng
 7. Thiết kế ảnh bài viết: 01-04 ảnh/bài
 8. Triển khai chiến dịch quảng cáo Facebook
 9. Quảng cáo Remarketing(Tiếp thị lại) Facebook
 10. Đưa địa điểm kinh doanh lên bản đồ Google
 11. Tối ưu & cập nhật thông tin bản đồ Google
 12. Lập bộ từ khóa Google Tìm Kiếm
 13. Viết nội dung quảng cáo Google Tìm Kiếm
 14. Triển khai chiến dịch quảng cáo Google Tìm Kiếm
 15. Triển khai chiến dịch quảng cáo Google Hiển Thị
 16. Triển khai chiến dịch quảng cáo Youtube
 17. Quảng cáo Re-marketing(Tiếp thị lại) Google
 18. Đo lường báo cáo hàng tháng

[1 Content – 2 Kỹ thuật – 1 Thiết kế – 1 Quản lý vận hành]

LIÊN HỆ BÁO GIÁ