PHÒNG DIGITAL MARKETING THUÊ NGOÀI THEO THÁNG

DỊCH VỤ MARKETING ONLINE TRỌN GÓI THEO THÁNG
Quản trị nội dung & Triển khai truyền thông quảng cáo trên các kênh. Nếu bạn cần một sự kết nối bền chặt, một sự tư vấn tận tình & lâu dài chứ không chỉ là những chiến dịch marketing đơn lẻ nhất thời. Chúng tôi có dịch vụ Phòng Digital Marketing Thuê Ngoài Theo Tháng hỗ trợ mọi công việc cho bạn. Bạn không cần đau đầu quản lý, không cần phải đào tạo nhân viên, chúng tôi sẽ là một phòng Digital Marketing cho công ty của bạn.
TRIỂN KHAI BÀI VIẾT THEO THÁNG
GÓI 01
 1. Phân tích doanh nghiệp – sản phẩm
 2. Nghiên cứu, phân tích insight khách hàng – Đối thủ cạnh tranh
 3. Quản lý, chỉnh sửa và tối ưu Fanpage chuẩn SEO
 4. Nghiên cứu định hình phong cách Fanpage
 5. Lập kế hoạch content mỗi tháng
 6. Viết bài theo nội dung chuẩn SEO
 7. Chỉnh kích thước hình ảnh đúng chuẩn Facebook
 8. Số lượng bài 10 bài/tháng
 9. Hỗ trợ chia sẻ hội nhóm

[1 Content – 1 Thiết kế – 1 Quản lý vận hành]

LIÊN HỆ BÁO GIÁ

TRIỂN KHAI BÀI VIẾT THEO THÁNG
GÓI 02
 1. Phân tích doanh nghiệp – sản phẩm
 2. Nghiên cứu, phân tích insight khách hàng – Đối thủ cạnh tranh
 3. Quản lý, chỉnh sửa và tối ưu Fanpage chuẩn SEO
 4. Nghiên cứu định hình phong cách Fanpage
 5. Lập kế hoạch content mỗi tháng
 6. Viết bài theo nội dung chuẩn SEO
 7. Chỉnh kích thước hình ảnh đúng chuẩn Facebook
 8. Thêm logo thương hiệu trên hình ảnh
 9. Số lượng bài 15 bài/tháng
 10. Hỗ trợ tư vấn Marketing
 11. Hỗ trợ chia sẻ hội nhóm

[1 Content – 1 Thiết kế – 1 Quản lý vận hành]

LIÊN HỆ BÁO GIÁ

TRIỂN KHAI BÀI VIẾT THEO THÁNG
GÓI 03
 1. Phân tích doanh nghiệp – sản phẩm
 2. Nghiên cứu, phân tích insight khách hàng – Đối thủ cạnh tranh
 3. Quản lý, chỉnh sửa và tối ưu Fanpage chuẩn SEO
 4. Nghiên cứu định hình phong cách Fanpage
 5. Lập kế hoạch content mỗi tháng
 6. Viết bài theo nội dung chuẩn SEO
 7. Chỉnh kích thước hình ảnh đúng chuẩn Facebook
 8. Thêm logo thương hiệu trên hình ảnh
 9. Thiết kế hình ảnh chuyên nghiệp/bài viết
 10. Số lượng bài 15 bài/tháng
 11. Hỗ trợ tư vấn Marketing
 12. Hỗ trợ chia sẻ hội nhóm

[1 Content – 1 Thiết kế – 1 Quản lý vận hành]

LIÊN HỆ BÁO GIÁ

TRIỂN KHAI DIGITAL MARKETING THEO THÁNG
GÓI 04
 1. Phân tích doanh nghiệp – sản phẩm
 2. Nghiên cứu, phân tích khách hàng – Đối thủ cạnh tranh
 3. Tạo fanpage nếu chưa có
 4. Thiết lập & tối ưu Fanpage Facebook
 5. Phân tích Marketing sơ bộ
 6. Số lượng bài viết quảng cáo trên Fanpage: 01~04 bài viết
 7. Triển khai các chiến dịch quảng cáo trên Facebook
 8. Đo lường báo cáo hàng tháng

[1 Content | 1 Kỹ thuật | 1 Thiết kế | 1 Quản lý vận hành]

LIÊN HỆ BÁO GIÁ

TRIỂN KHAI DIGITAL MARKETING THEO THÁNG
GÓI 05
 1. Phân tích doanh nghiệp – sản phẩm
 2. Nghiên cứu, phân tích khách hàng – Đối thủ cạnh tranh
 3. Tạo fanpage nếu chưa có
 4. Thiết lập & tối ưu fanpage Facebook
 5. Phân tích Marketing sơ bộ
 6. Số lượng bài viết quảng cáo trên Fanpage: 01~04 bài viết
 7. Triển khai các chiến dịch quảng cáo trên Facebook
 8. Lập bộ từ khóa Google Tìm Kiếm
 9. Viết các bài nội dung quảng cáo Google Tìm Kiếm
 10. Triển khai chiến dịch quảng cáo Google Tìm Kiếm hoặc Triển khai chiến dịch quảng cáo Google Banner Hiển Thị (Chọn một trong hai)
 11. Đo lường báo cáo hàng tháng

[1 Content | 2 Kỹ thuật | 1 Thiết kế | 1 Quản lý vận hành]

LIÊN HỆ BÁO GIÁ

TRIỂN KHAI DIGITAL MARKETING THEO THÁNG
GÓI 06
 1. Phân tích doanh nghiệp – sản phẩm
 2. Nghiên cứu, phân tích khách hàng – Đối thủ cạnh tranh
 3. Tạo fanpage nếu chưa có
 4. Thiết lập & tối ưu fanpage Facebook
 5. Phân tích Marketing sơ bộ
 6. Số lượng bài viết quảng cáo trên Fanpage: 01~04 bài viết
 7. Triển khai các chiến dịch quảng cáo trên Facebook
 8. Quảng cáo Remarketing(Tiếp thị lại) Facebook
 9. Đưa địa điểm kinh doanh lên bản đồ Google
 10. Tối ưu & cập nhật thông tin bản đồ Google
 11. Lập bộ từ khóa Google Tìm Kiếm
 12. Viết các bài nội dung quảng cáo Google Tìm Kiếm
 13. Triển khai chiến dịch quảng cáo Google Tìm Kiếm
 14. Triển khai chiến dịch quảng cáo Google Hiển Thị
 15. Triển khai chiến dịch quảng cáo Youtube
 16. Quảng cáo Re-marketing(Tiếp thị lại) Google
 17. Đo lường báo cáo hàng tháng

[1 Content | 2~3 Kỹ thuật | 1 Thiết kế | 1 Quản lý vận hành]

LIÊN HỆ BÁO GIÁ