Khóa học Facebook Marketing tại Huế

Fanpage: Marketing Online – Oabigroup.com – Huế

Gia tăng lượng tiếp cận tự nhiên trên Facebook là bài toán không mới, nhưng luôn luôn được đặt ra bởi tính cạnh tranh cao và bất ổn định của quảng cáo. Trong Infographic dưới đây, tóm lược lại những kiến thức cơ bản nhất về lượng tiếp cận tự nhiên trên Facebook (Facebook’s Organic Reach), vì sao tỷ lệ này giảm và làm thế nào để cải thiện tỷ lệ này.

Tang-Facebook-Organic-Reach

 

Xem thêm: Các khóa học Digital Marketing