CUỘC SỐNG LUÔN LÀ SỰ -Có bạn từ tỉnh thành lân cận vượt hàng trăm cây số cũng đến với OABI. Có những bạn không phải là chuyên ngành kinh doanh, kinh tế hay marketing…đã tới tham gia và học hỏi.

HỌC HỎI VÀ KHÁM PHÁ 1