Ngày 09/11/2020 OABI tham gia Hướng dẫn & giảng dạy 06 Khóa Học Digital Marketing từ cơ bản đến nâng cao cho các bạn sinh viên Khoa Du Lịch – Đại Học Huế.

OABI HƯỚNG DẪN VÀ GIẢNG DẠY KHÓA HỌC DIGITAL MARKETING CHO SINH VIÊN KHOA DU LỊCH 1

Với phong cách giảng dạy thú vị, thực tế đến từ anh Nguyễn Cửu Bình – Giám đốc công ty OABI Digital Marketing. Các khía cạnh khác nhau của Digital Marketing đã được truyền tải đến các bạn sinh viên. Rất nhiều câu hỏi đã được các bạn đặt ra trong phần trao đổi và giải đáp.

OABI HƯỚNG DẪN VÀ GIẢNG DẠY KHÓA HỌC DIGITAL MARKETING CHO SINH VIÊN KHOA DU LỊCH 2

Đây là một trong những khóa đào tạo ý nghĩa, đưa OABI đến gần hơn với các bạn sinh viên để cùng đào tạo nên nguồn nhân lực thật sự chất lượng. Qua đó tạo thêm sự gắn kết và hợp tác giữa khoa Du lịch – Đại học Huế và công ty OABI Digital Marketing.