Các loại so khớp từ khóa trong Google Tìm Kiếm

Từ khóa là những từ hoặc cụm từ dùng để so khớp quảng cáo với những cụm từ mà mọi người đang tìm kiếm. Các loại so khớp từ khóa cho biết mức độ chặt chẽ. Mà từ khóa cần so khớp với cụm từ tìm kiếm của người dùng để quảng cáo được xem xét đấu giá. Vì vậy, bạn có thể sử dụng kiểu khớp mở rộng để phân phát quảng cáo của mình trên nhiều cụm từ tìm kiếm của người dùng hơn. Hoặc bạn có thể sử dụng kiểu khớp chính xác để tập trung vào  cụm từ tìm kiếm cụ thể.

Đối với từ khóa "dịch vụ cắt cỏ", chúng tôi có thể so khớp với các cụm từ tìm kiếm sau– 1. Kiểu khớp mở rộng (so khớp rộng)– Quảng cáo có thể hiển thị cho các nội dung tìm kiếm có liên quan đến từ khóa của bạn, chẳng hạn như "giá dịch vụ chăm sóc bãi cỏ". Ký hiệu để nhập từ khóa– dịch vụ cắt cỏ (không có dấu ngoặc hoặc nằm trong dấu ngoặc kép). 2. Kiểu khớp cụm từ (khớp tương đối)– Quảng cáo có thể hiển thị cho các cụm từ tìm kiếm hàm chứa ý nghĩa của từ khóa như "dịch vụ cắt cỏ gần tôi", "thuê công ty cắt cỏ" hoặc "dịch vụ cảnh quan để cắt cỏ". Ký hiệu để nhập từ khóa– "dịch vụ cắt cỏ" (từ khóa nằm trong dấu ngoặc kép). 3. Kiểu khớp chính xác (khớp chặt chẽ)– Quảng cáo có thể hiển thị cho các nội dung tìm kiếm có cùng ý nghĩa với từ khóa của bạn, chẳng hạn như "dịch vụ tỉa cỏ" hoặc "dịch vụ xén cỏ". Ký hiệu để nhập từ khóa– [dịch vụ cắt cỏ] (từ khóa nằm trong dấu ngoặc vuông).

Kiểu khớp mở rộng

Hệ thống có thể hiển thị quảng cáo cho những cụm từ tìm kiếm liên quan đến từ khóa của bạn. Kể cả những cụm từ tìm kiếm không chứa các từ khóa đó. Điều này giúp bạn thu hút được nhiều khách truy cập vào trang web của mình hơn. Tiết kiệm thời gian tạo danh sách từ khóa và tập trung chi tiêu cho những từ khóa hoạt động hiệu quả. Kiểu khớp mở rộng là kiểu khớp mặc định được chỉ định cho mọi từ khóa của bạn nếu bạn không chỉ định một kiểu khớp khác (kiểu khớp chính xác, kiểu khớp cụm từ hoặc kiểu khớp phủ định).

Đối với cú pháp cho kiểu khớp mở rộng, bạn chỉ cần nhập từ khóa đó. Dưới đây là một ví dụ về cách hoạt động của kiểu khớp mở rộng:

Đối với một từ khóa khớp mở rộng, chẳng hạn như "kế hoạch ăn kiêng hạn chế carbohydrate", quảng cáo có thể hiển thị cho các cụm từ tìm kiếm như "thực phẩm không có carbohydrate", "chế độ ăn kiêng ít carbohydrate", "công thức nấu ăn ít calo", "sách về phương pháp ăn kiêng Địa Trung Hải" hoặc "chương trình ăn kiêng ít carbohydrate".

Để phân phối kết quả phù hợp, kiểu khớp này cũng có thể xem xét những yếu tố sau:

  • Các hoạt động tìm kiếm gần đây của người dùng
  • Nội dung của trang đích
  • Các từ khóa khác trong một nhóm quảng cáo để hiểu rõ hơn mục đích của từ khóa

Kiểu khớp mở rộng hoạt động hiệu quả khi kết hợp với chiến lược Đặt giá thầu thông minh. Hệ thống Đặt giá thầu thông minh sẽ đặt giá thầu cho từng phiên đấu giá của mỗi cụm từ tìm kiếm. Tăng hoặc giảm giá thầu tùy thuộc vào hiệu quả của cụm từ tìm kiếm đó. Tìm hiểu thêm về cách phát triển chiến dịch Đặt giá thầu thông minh bằng kiểu khớp mở rộng

Mẹo

Bạn không nên thêm các từ khóa quá giống nhau (chẳng hạn như “xe màu đỏ”, và “màu đỏ xe”). Vì chỉ có một từ khóa có thể so khớp với cả hai cụm từ tìm kiếm. Tuy nhiên, việc thêm các từ khóa quá giống nhau sẽ không ảnh hưởng đến chi phí hoặc hiệu quả hoạt động của bạn.

Ví dụ: hệ thống sẽ coi các từ khóa khớp mở rộng “xe màu đỏ” và “màu đỏ xe” là trùng lặp. Và sẽ sử dụng từ khóa có Thứ hạng quảng cáo cao hơn. Mặc dù mọi từ khóa tương tự của bạn đều có thể đủ điều kiện để phân phát trên cùng một cụm từ tìm kiếm. Nhưng bạn sẽ chỉ có một giá thầu trong phiên đấu giá quảng cáo. Tìm hiểu thêm về các từ khóa tương tự trong một tài khoản Google Ads

Các kiểu khớp từ khóa phủ định hoạt động khác với các kiểu khớp từ khóa khẳng định. Tìm hiểu thêm về các kiểu khớp từ khóa phủ định

Kiểu khớp cụm từ

Quảng cáo có thể hiển thị cho các cụm từ tìm kiếm bao hàm ý nghĩa của từ khóa. Ý nghĩa của từ khóa có thể được ngụ ý và cụm từ tìm kiếm của người dùng có thể là một dạng cụ thể hơn của ý nghĩa. Kiểu khớp cụm từ linh hoạt hơn kiểu khớp chính xác nhưng được nhắm mục tiêu nhiều hơn so với kiểu khớp mở rộng mặc định. Với kiểu khớp cụm từ, bạn có thể tiếp cận nhiều khách hàng hơn trong khi vẫn hiển thị quảng cáo của mình. Cho những khách hàng có nhiều khả năng đang tìm kiếm sản phẩm hoặc dịch vụ của bạn nhất.

Đối với cú pháp cho kiểu khớp cụm từ, bạn hãy đặt dấu ngoặc kép quanh từ khóa của bạn.
VD: “giày chơi quần vợt.
Dưới đây là một ví dụ về cách hoạt động của kiểu khớp cụm từ:

Đối với từ khóa khớp cụm từ, chẳng hạn như "giày quần vợt", quảng cáo của bạn có thể hiển thị cho các cụm từ tìm kiếm "giày để chơi quần vợt", "mua giày quần vợt giảm giá", "giày quần vợt màu đỏ" hoặc "giày quần vợt thoải mái". Tuy nhiên, quảng cáo của bạn sẽ không hiển thị cho các cụm từ tìm kiếm "vợt chơi quần vợt và giày tập" hoặc "bạn có thể mang giày chạy bộ để chơi quần vợt không".

Lưu ý: Các kiểu khớp từ khóa phủ định hoạt động khác với các kiểu khớp khẳng định. Tìm hiểu thêm về các kiểu khớp từ khóa phủ định
Kiểu khớp chính xác

Quảng cáo có thể hiển thị cho các cụm từ tìm kiếm có cùng ý nghĩa. Hoặc có cùng mục đích với từ khóa đó. Trong số 3 tùy chọn so khớp từ khóa, kiểu khớp chính xác mang đến cho bạn khả năng kiểm soát nhiều nhất đối với những người nhìn thấy quảng cáo của bạn.

Kiểu khớp chính xác được chỉ định bằng dấu ngoặc vuông, chẳng hạn như [giày đỏ]. Dưới đây là một ví dụ về cách hoạt động của kiểu khớp chính xác:

Đối với từ khóa khớp chính xác, chẳng hạn như [giày cho nam], quảng cáo của bạn có thể hiển thị cho các cụm từ tìm kiếm "nam giới giày", "giày nam giới”, “giày nam" hoặc "giày cho nam giới". Tuy nhiên, quảng cáo của bạn sẽ không hiển thị cho các cụm từ tìm kiếm "giày chơi quần vợt dành cho nam" hoặc "giày cho bé trai".

Các kiểu khớp từ khóa phủ định hoạt động khác với các kiểu khớp từ khóa khẳng định. Tìm hiểu thêm về các kiểu khớp từ khóa phủ định

Mẹo
Sử dụng chiến lược Đặt giá thầu thông minh với tất cả các kiểu khớp để tối ưu hóa. Nhằm đạt được mục tiêu về hiệu quả hoạt động. Tìm hiểu thêm về chiến lược Đặt giá thầu thông minh
Từ khóa phủ định

Bạn có thể sử dụng từ khóa phủ định để ngăn không cho quảng cáo của bạn hiển thị cho những cụm từ tìm kiếm chứa cụm từ khóa đó. Vậy, nếu công ty  bạn không bán mũ bóng chày, có thể thêm từ khóa phủ định mũ bóng chày. Tìm hiểu thêm về từ khóa phủ định

[GOOGLE]