Hướng dẫn cách đăng ký và cài đặt tài khoản ChatGPT. Dưới đây là 03 bước để bạn có thể đăng ký tài khoản Chat GPT một cách đơn giản và dễ dàng nhất.

 

03 BƯỚC ĐỂ ĐĂNG KÝ TÀI KHOẢN CHATGPT 1

BƯỚC 1: Việt Nam chưa cho đăng ký tài khoản nên cần thay đổi IP từ VN qua Mỹ.

Cách làm: Sử dụng máy tính, cài đặt phần mềm Zenmate lên trình duyệt Chrome để đổi IP từ VN sang Mỹ hoặc các quốc gia đã được ChatGPT cho đăng ký: https://zenmate.com/products/vpn-chrome

03 BƯỚC ĐỂ ĐĂNG KÝ TÀI KHOẢN CHATGPT 2

 

BƯỚC 2: Cần có số điện thoại quốc gia Mỹ để đăng ký tài khoản chatGPT

Cách làm: Sử dụng điện thoại, trên Appstore hoặc Google Play. Cài app Pingme để mua 01 số điện thoại của nước ngoài.

03 BƯỚC ĐỂ ĐĂNG KÝ TÀI KHOẢN CHATGPT 3

 

BƯỚC 3: Trên máy tính, mở link https://chat.openai.com/ và bấm Sign Up để đăng ký.

03 BƯỚC ĐỂ ĐĂNG KÝ TÀI KHOẢN CHATGPT 4

 

Nếu gặp khó khăn hãy liên hệ với OABI DIGITAL MARKETING

?Nhận tư vấn tại: m.me/marketingonlinehue.Oabi

✉Email: support@oabigroup.com